DIŞ TİCARETTE UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

DIŞ TİCARETTE UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI

Konu Başlıkları:

• Dış Ticaret Politikası ve Çeşitleri,
• Uluslararası Teslim Şekilleri,
• Dış Ticarette Ödeme Şekilleri,
• Dış Ticarette Kullanılan Belgeler,
• Gümrük Mevzuatı ve Rejimleri,
• Gümrük Antrepo İşlemleri,
• Dış Ticarette Kambiyo Mevzuatı,
• İhracat İşlemleri ve Uygulama Süreci,
• İthalat İşlemleri ve Uygulama Süreci,
• Serbest Bölgeler ve Uygulama Esasları,
• Transit Ticaret ve Uygulama Süreci,
• Transit Taşımacılık ve İstisnaları,
• e-Ticaret e-İhracat e-İthalat İşlemleri
• İhracatta Başa Baş Noktası ve Satış Kararı,
• Maliyet, Fiyat İlişkileri ve Yönetim Kararı,
• Dış Ticarette Fiyatlandırma,
• Pazarlama ve Müşteri Bulma Teknikleri,
• Dış Ticaretin Finansman Teknikleri,
• Dış Ticarette Devlet Yardımları,
• Dış Ticarette Reklamasyon, Ciro Primleri,

 • Dış Ticarette; Debit Note, Credit Note,
 • Yurt Dışı Harcamalar ve İş Avansları,
 • Dış Ticarette Götürü Gider,
 • Yurt Dışı ve İçi İade Gelen Mallar,
 • Yolcu Beraberi Eşya İhracatı,
 • Bavul Ticareti ile Turistlere Satış,
 • Fuarlar ve Sergilere Katılım,
 • Yurt Dışı ve İçi Lojistik İşlemleri,
 • Royalty İhracatı ve İthalatı,
 • Roaming İhracatı ve İthalatı,
 • Dış Ticaret ve Sermaye Şirketleri,
 • İhracatta Muhasebe Uygulamaları,
 • İthalatta Muhasebe Uygulamaları,
 • İthalat Teşvikleri ve Süreci,
 • KDV İade İşlemleri ve Beyan Süreci,
 • ÖTV İşlemleri ve Beyan Süreci,
 • İhraç Kayıtlı Satışlar, Alışlar Muhasebesi,
 • Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Muhasebesi,
 • Yurt Dışı ve İçi Kur Farkları,

Eğitmen:
Öğr.Gör.Yaser GÜRSOY

 

Süre
24 Saat – Online

 

Sertifika

Program tamamlandıktan sonra katılımcılara “Akademi Bursa Program Katılım Sertifikası“  almaya hak kazanır.

Bize Ulaşın


  EĞİTİM DETAYLARI

  • Türkiye de Dış Ticaret ve Tarihçesi,
   • Dış Ticaret Politikaları ve Önemi,
   • Dış Ticaret Öncesi Fizibilite ve Raporlar,
  • Dış Ticarette Tanımlarlar ve Kavramlar,
   • Dış Ticaret Çeşitleri ve Uygulama Teknikleri,

  • INCOTERMS ‘ler,
  • E Grubu Teslim Şekilleri,
  o EXW “İş Yerinde Teslim”
  • F Grubu Teslim Şekilleri,
  o FCA “Taşıyıcıya Masrafsız” Teslim
  o FAS “Gemi Doğrultusunda Masrafsız” Teslim
  o FOB, “Gemide Masrafsız” Teslim
  • C Grubu Teslim Şekilleri,
  o CFR “Masraflar ve Navlun” Dahil Teslim
  o CIF “ Sigorta ve Navlun” Dahil Teslim
  o CPT Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim
  o CIP “Taşıma, Sigorta Ödenmiş” Teslim
  • D Grubu Teslim Şekilleri,
  o DAP “Belirtilen Yerde Teslim”
  o DAT “Terminalde Teslim”
  o DDP “Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak” Teslim

  • • Peşin ve Açık Hesap Ödemeler,
   • Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Kabul Kredili Ödemeler,
   • Akreditifli Ödemeler,
   o Ödeme Metoduna Göre Akreditifler,
   o İbrazda Ödeme, Vadeli, Poliçeli,
   o Açılış Şekline Göre Akreditifler,
   o Dönülebilir, Teyitli ve Teyitsiz Dönülemez,
   o Özelliklerine Göre Akreditifler,
   o Devredilebilir, Karşılıklı, Kırmızı, Yeşil, İhtiyatlı,
   • Konsinye Ödemeler,
   • Prefinansman Şeklinde Ödemeler,
   • BPO, Banka Ödeme Yükümlülüğü,
   • Karşı Ticaret ve Takas, Kliring, Buy-Back, Off-Set,
   • Mahsuben Ödemeler ve Kazanç Yöntemleri,
   • Ödeme Şekillerinde Kredibilite Analiz Yöntemleri,
   • Müşteri Odaklı Ödemelerde Banka ve Risk Analizi,

  • Dış Ticarette Sözleşmeler ve Önemi,
  • Ticari Belgeler, Örnekler ve Önemi,
  o Proforma Faturalar,
  o İhracat Faturaları ve e-Fatura,
  o İhraç Kayıtlı Satış Faturaları,
  o Özel Faturalar,
  o Yolcu Beraberi ihracat Faturaları,
  o İthalat Faturası,
  o Çeki Listesi ve Navlun Faturası,
  o İmalatçı Analiz, Kontrol-Gözetim Belgesi,
  o Koli Listesi, Spesifikasyon, Gemi Ölçüm,
  o Gümrük Müşavir Dekontu ve Faturası,
  o İhracatçı Birlikleri Nispi Aidat Makbuzu,
  o Gümrük Belgeleri, Makbuzları ve Önemi,
  o KKDVF, Tercüme, TSE ve Konsolasluk Belgeleri,
  • Resmi Belgeler, Örnekler ve Önemi,
  o İhracat Gümrük Beyannamesi,
  o İthalat Gümrük Beyannamesi,
  o Gümrük Beyannamesi Devam Formları,
  o Serbest Dolaşım Belgeleri, A.TR, EUR-1,
  o Menşe Şahadetnamesi,
  o ATA ve CPD Karneleri,
  o Form A, Veteriner, Radyasyon, Boykot, Helal
  • Taşıma Belgeleri, Örnekler ve Önemi,
  o Kara, Deniz, Havayolu Konşimentosu,
  o Demir Yolu Makbuzları,
  o İkinci Kaptan, Rıhtım, Nakliyeci Makbuzu,
  o FIATA, Paket Posta, TIR Karneleri,
  • Sigorta Belgeleri, Örnekler ve Önemi,
  o Sigorta Poliçesi,
  o Sigorta Sertifikaları,
  o Sigortalama İşlemleri ve Muafiyetleri,
  • Finansman Belgeleri, Örnekler ve Önemi,
  o Poliçeler, Senetler,
  o Antrepo (Ambar) Makbuzları.
  • Eksik, Hatalı Evrak ve Sahte Belge Analizleri,

  • Temsil Hakkı, Doğrudan ve Dolaylı Temsil, İş Takibi,
  • Gümrük Müşaviri Yardımcısı, Gümrük Müşaviri,
  • Gümrükte Beyan ve Eşya Süreci,
  • Geçici İthalat Rejimi ve Önemi,
  • Gümrük Yükümlülüğü,
  • G. Vergisi, Tarifeleri, Tahakkuku, Ödeme ve Teminat,
  • Gümrük Teşkilatları ve Birimleri,

  • Serbest Dolaşım Rejimi ve Önemi,
  • Dahilde İşleme Rejimi (DİİB) ve Önemi,
  • Hariçte İşleme Rejimi (HİİB) ve Önemi,
  • Transit Rejimi, ve Önemi ve Önemi,
  • Bedelsiz İhracat, İthalat ve Önemi,
  • Gümrük Antrepo Rejimi ve Önemi,
  • Geçici İthalat Rejimi ve Önemi,

  • Özel ve Kamu Antrepoları,
  • Özel Antrepo İşletmeciliği,

  • İhracat Kambiyo Mevzuatı ve Önemi,
  • İthalat Kambiyo Mevzuatı ve Önemi,
  • Transit İşlemler ve Kambiyo,
  • VUK ve Dış Ticaret Kambiyo Beyanları,
  • Döviz Alım Belgesi (DAB) ve (DÖB)
  • Merkez Bankası İşlemleri (32 Sayılı Karar)
  • Döviz Kuru Teknikleri,
  • Kur Riski, Önemi ve Önlemleri,

  • İhracat Rejimi ve Yönetmeliği,
  • İhracatçı Olma Şartları,
  • İhracat Çeşitleri,
  • İhracatta Nisbi Aidat ve Önemi,
  • Örnek Uygulamalı İhracat Süreci,

  • İthalat Rejimi ve Yönetmeliği,
  • İthalat Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP),
  • İthalatçı Olma Şartları,
  • İthalat Çeşitleri,
  • İthalatta Uygulanan Vergiler,
  • Örnek Uygulamalı İthalat Süreci,

  • Serbest Bölgelerin İşlevi, Avantaj ve Dezavantajları
  • Serbest Bölge Çeşitleri ve Türkiye de Serbest Bölgeler
  • Serbest Bölgelerde Taraflar, Girişler, Çıkış ve Kartlar
  • Serbest Bölgelerde Özellik Arz Eden İşlemler
  • S.B. Dış Ticaret, Kambiyo İşlemleri
  • S.B. Mallar, Transit / Aktarma Ticaret İşlemleri
  • S.B. Yükleme, Boşaltma ve Diğer Hizmetler
  • S.B. Çalışma Esasları ve Sosyal Güvenlik Yasası
  • S.B. Özel Hesap Kesintileri ve S.B. Gelirleri
  • S.B. Vergiler, Vergi İstisnası ve Muafiyetler
  • S.B. Brüt ve Net Kârın Hesaplama Örnek Uygulama,
  • S.B. Faiz, Repo ve Kur Farkı Gelirleri
  • S.B. Yapılan Fason İşlemler, Hizmetler ve İstisnaları
  • Serbest Bölgelerde KDV ve ÖTV
  • Serbest Bölgelerde Düzenlenen Belgeler
  o Serbest Bölge İşlem Formu
  o Ön Statü Belgesi,
  o Ticari Fatura
  o Gümrük Beyannamesi

  • Transit Ticaret İşleyişi
  • Gümrük Kanununda Transit Ticaret
  • Transit Ticarette Kambiyo İşlemleri
  • Transit Ticarette Vergiler
  • Transit Taşımacılıkta Milletlerarası Anlaşma Kuralları
  • Yolcu Taşımacılığı
  • Türkiye de Transit Taşımacılıkta ve İstisnalar
  • Transit Taşımacılıkta Vergi Resim Harç İstisnası
  • Transit Taşımacılıkta KDV İstisnası
  • Transit Taşımacılıkta İspat Belgeleri
  • Transit Taşımacılıkta İspat Belgeleri

  • e-Ticaret, Yasal Yükümlülükler ve Uygulama Süreci,
  • e-İhracat Mevzuat, Uygulama ve Vergi Boyutu,
  • e-İhracat Kapsamında MİKRO İhracat Yöntemleri,
  • e-İthalat Mevzuat, Uygulama ve Vergi Boyutu,

  • Sabit ve Değişken Gider, Maliyet İlişkileri,
  • Başabaş Noktası Hesaplama Teknikleri,

  • İhracat Maliyet Teknikleri,
  • İthalat Maliyet Teknikleri,
  • Maliyet, fiyat ilişkileri,

  • Fiyatlandırmanın Amacı, Stratejileri,
  o Yüksek Fiyat Stratejisi
  o Düşük Fiyat Stratejisi
  • Fiyatlandırmaya Etki Eden Faktörler
  • Kontrol Edilebilir Fiyat Faktörleri
  • İhracatta Fiyatlandırma ve Maliyet Unsurları
  • İhracat Fiyatı Nasıl Oluşur, Yapısı ve Süreci Nedir?
  • Teslim Şekillerine Göre İhracat Fiyatının Belirlenmesi
  • Fiyatlandırmasında Fizibilitesi ve Analiz,
  • D.T. Fiyatlandırma, Teklif Hazırlama ve Başabaş Noktası
  o İhracatta Fiyatlandırma ve Teklif Hazırlama
  o Fiyat Teklifinde Yer Alması Gereken Unsular
  o İhracat Teklifi ve Başabaş Noktası

  • Dış Ticarette Pazarlama Stratejisi
  • İhracatta Dış Pazara Doğrudan ve Dolaylı Giriş
  • Diğer Pazara Giriş Yöntemleri
  • İhracat Konsorsiyumları
  • İhracatta Ürün Tanıtımı, İnternet ve Fuarlar,
  • Fuarlarda Başarı Yöntemleri ve Fuarlara Hazırlık,
  • Fuar Seçiminde Özellikli İşlemler ve Dikkat
  • Fuar Seçiminde Cevap Aranacak Sorular
  • İhracatta Fuara Katılma ve Maliyet Analizi
  • İhracatta Fuarlara Devlet Desteği

  • Dış Ticarette Finansman İhtiyacı
  • Dış Ticarette Basel II, T.L ve Dövizli Kredileri,
  • Türk Eximbank ‘ın İhracatçıya Sağladığı Teşvik Yöntemi
  o Reeskont Kredileri
  o Yurt Dışı Mağazalar ve Yatırım Kredileri
  o Türk Eximbank “İhracat Kredi Sigortası”
  • Bankalar ve Diğer Finansman Yöntemleri
  o İhracatçı Ülke Kredileri
  o Akreditif Kredisi
  o İthalatçı Firmalara Özel TL Kredisi
  o Prefinansman Kredileri
  o İhracat Akreditifi İskontosu
  • İhracatta FACTORİNG İşlemleri
  • İhracat ve İthalatta FORFAİTİNG İşlemleri
  • İhracat ve İthalatta FORWARD İşlemleri
  • Yabancı Para Cinsinden İhracat Kredileri

  • Devlet Yardımlarının Amacı ve Kapsamı,
  • Devlet Yardımı Çeşitleri
  o Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
  o Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
  o Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
  o Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
  o Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuar Desteği
  o Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuarlara Katılımın Desteklenmesi
  o Tasarım Desteği
  • TURQUALITY ‘nin Desteklenmesi
  • İstihdam Oluşturmaya Yönelik Yardımlar
  • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi
  • Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Devlet Yardımları
  • Devlet Yardımına İlişkin Örnek Uygulama

  • İhracatta Reklamasyon İşlemleri,
  • İhracatta DEBİT-NOTE İşlemleri,
  • İhracatta CREDİT-NOTE İşlemleri,
  • Ciro Primleri – İskontolar ve KDV İşlemleri,
  • E-Ticaret ve İnternet ten Yurt Dışına Pazarlama,
  • Fre – Shop – Gümrük Dışı Sayılan Mağazalara Teslim,
  • Uluslar arası Sularda Gemilere Mal Teslimi,

  • Vergi Yasaları Yönünden Harcamalar ve Avanslar,
  • Belgeli ve Belgesiz Giderlerin İbraz Süreci,
  • Avans Açma, Kapama ve Takibi ,

  • Götürü Gider Nedir ve Kimler Faydalanır?
  • Götürü Gider Nasıl ve Nerede Uygulanır,
  • Kanunen Kabul Edilen ve Edilmeyen Götürü Gider,

  • Yurt İçinde Cari Dönemde İade Gelen Mallar,
  • Yurt İçinde Cari Dönemden Sonra İade Gelen Mallar,
  • Gümrük Mevzuatına Göre İade Gelen Mallarının Durumu,
  • KDV Kanununa Göre İade Gelen İhraç Mallarının Durumu,
  • Alıcısı Tarafından Kabul Edilen ve Edilmeyen Mallar,
  • Yurt Dışındaki Malların İmhası ve İslahı,

  • Yolcu Beraberi Eşya İhracatında, Belgeler,
  • Y.B.E.İ. KDV İade İşlemleri ve Beyanname Düzenleme,
  • Y.B.E.İ. Aracı Kuruluşlar,

  •Özel Fatura, Belge Kontrolü, DAB ve KDV İstisna Kontrolü,
  • Bavul Ticareti ve KDV İstisnası,
  • Bavul Ticaretinde İade İşlemleri ve Beyanname Düzenleme,

  • Yabancı Taşıyıcı Sayılma Özellikleri ve KDV Kanundaki Yeri,
  • Yabancıların Mal ve Hizmet Alımında Dikkat Edecekleri İşlemler,
  • İade veya Mahsup İşleminde Arana Belgeler ve Yasal Uygulamalar,

  • Lojistik İşlemleri,
  • Lojistik Elemanları ve Taraflar,
  • İthalatta Lojistik İşlemleri,
  • İhracatta Lojistik İşlemleri,

  • Franchise İşlemler, Sözleşmeler ve Lisans Bedeli Uygulamaları,
  • TMS Kapsamında Haklar,
  • KDV, Gelir Vrg, Kurumlar Vergisi, Gümrük Kn. Göre Royalty,
  • Royalty İşlemleri ve KDV İade Süreci,

  • Roaming İşlemler, Sözleşme Uygulamaları,
  • TMS Kapsamında Dolaşım Hizmetleri,
  • KDV, Gelir Vrg, Kurumlar Vergisi, Gümrük Kn. Göre Roaming,
  • Roaming İşlemleri ve KDV İade Süreci,

  • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTŞ),
  • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ),

  • İhracat Muhasebesinde T.M.S ve U.F.R.S,
  • Muhasebe Öncesi İhracat Dosyasının Kontrol Kuralları,
  • İhracat Gümrük Beyannamesi, Ba – Bs İşlemlerinde Önemi,
  • Fiili İhracat Tarihi, Dönemsellik, Döviz Kuru, Döviz Miktarı,
  • İhracat (Sevk Öncesi ve Sonrası) Muhasebe Kayıtları,
  • İhracatçı Firma Çeşitlerine Göre Muhasebe Kayıtları
  (İmalatçı Firma, Aracı Firma ve İhraç Kayıtlı Satışlar)
  • İhracatın Çeşitlerine Göre Muhasebe Kayıtları
  • İhracat Bedelinin Tahsili ve Muhasebe Kayıtları,
  • e-İhracat ve Mikro İhracat Muhasebe Uygulamaları,
  • Banka ve Muhabir Banka Masrafları Muhasebesi,
  • Kısmi Tahsilat ve Yurt Dışında Bırakılan Bedeller,
  • Tahsil Süresi Dolan İhracat Bedelleri Kayıtları,
  • İhracatta Alınan Avanslar, Peşin İhracat ve Muhasebe İşlemleri,
  • Dönem Sonu Değerleme İşlemleri ve Muhasebesi,
  • Şüpheli, Değersiz, Tahsili İmkansız Alacaklar ve Muhasebesi,
  • İhracatta Yurt İçi ve Dışı Komisyon Giderleri Muhasebesi,

  • İthalat Muhasebesinde T.M.S ve U.F.R.S,
  • İthalat Öncesi Maliyet Analizi,
  • İthalatta GTİP-Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Denetimi,
  • İthalat Dosyalarının Muhasebe Öncesi İşlemleri,
  • Stok Ürünlerin İthalatı ve Muhasebesi,
  • Maddi Duran Varlık İthalatı ve Muhasebesi,
  • Yatırım Malları İthalatı ve Muhasebesi,
  • İthalatta Komisyon Giderleri Muhasebesi,
  • İthalat Vergilerinin Hesaplanması ve Gider Kaydı,
  • İthalatta Banka Masrafları Muhasebesi,
  • İthalatta Diğer Giderler ve Muhasebesi,
  (Gümrük, Nakliye, Sigorta, Antrepo, v.b)
  • İthalatın Maliyet Tablosunu Düzenleme ve Örnek Uygulama,

  • İthalatta Yatırı Malı Teşvik Mevzuatı,
  • İthalatta Yatırı Malı Teşvik Süreci,
  • İthalatta Teşvikli Yatırı Malı Muhasebe İşlemleri,

  • İhracatta Katma Değer Vergisi İstisnası Nedir?
  • Yüklenilen Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır,
  • İhracatta KDV Risk Analizi Nedir?
  • İhracatta Yüklenilen KDV Belgelerinin Kontrolü ve Ayrıştırılması,
  • İhracat Muhasebesinde ve KDV ‘de Gümrük Beyannamesi Önemi,
  • KDV İşlemlerinde, Fiili İhracat Tarihi, Döviz Kuru, Döviz Miktarı,
  • Mal İhracatında KDV İstisnanın; KDV Kanunundaki Yeri,
  • Hizmet İhracatında KDV İstisnanın; KDV Kanunundaki Yeri,
  • e – Ticaret İhracatta KDV İstisnası ve Muhasebe İşlemleri,
  • KDV İstisnasında Fiili İhracatın Önemi,
  • KDV İstisnasında Gümrük Beyannamesinin Önemi,
  • Üretici-İhracatçı İşletmelerde KDV İade İşlemleri ve Muhasebesi,
  (Örnek Uygulama ve Beyanname Düzenleme İşlemleri)
  • İhracatçı (Aracı) İşletmelerde KDV İşlemleri ve Muhasebesi,
  (Örnek Uygulama ve Beyanname Düzenleme İşlemleri)
  • KDV İadesi Alma / Erteleme İşlemleri ve Muhasebesi,
  (Örnek Uygulama ve Beyanname Düzenleme İşlemleri)
  • KDV İadesinin Vergi, SSK, Doğal Gaz, Elektrik Borçlarına Mahsubu,
  (Örnek Uygulama, Muhasebe İşlemleri ve Mahsup Dilekçe Örnekleri)
  • KDV İadesinde YMM Tasdiki gerektiren ve gerektirmeyen işlemler.
  • KDV Beyannamesinde Hatalı İşlemler ve Düzeltme İşlemleri,

  • Yurt İçi İşlemlerde Ö.T.V. Uygulamaları,
  • İhracatta Ö.T.V. İstisnası Nedir?
  • Mal İhracatında ÖTV İşlemleri ve KDV İadesi, YMM Tasdik Raporu,
  • Üretici – İhracatçı İşletmelerde ÖTV İşlemleri ve Muhasebesi,
  • İhraç Kayıtlı Satışlar ve Alışlarda ÖTV İşlemleri ve Muhasebesi,
  • İhraç Kayıtlı Satışlarda ÖTV Tecil – Terkin ve Süreler.

  • İhraç Kayıtlı Satışlar Nedir??
  • Kimler İhraç Kayıtlı Satış Yapabilir ve Yapamaz,
  • İhraç Kayıtlı Satışlarda Tecil Terkin,
  • İhraç Kayıtlı Satışların Geçerlilik Süresi,
  • İhraç Kayıtlı Satışlarda KDV İşlemleri ve Muhasebesi,
  (Örnek Uygulama ve Beyanname Düzenleme İşlemleri)
  • İhraç Kayıtlı Satışlarda Tecil/Terkin, 90 Günlük Süre ve Mücbir Sebep,
  • KDV İadesi Alma / Mahsup İşlemleri ve Muhasebesi,
  • İhraç Kayıtlı Alışlarda KDV İşlemleri ve Muhasebesi,
  (Örnek Uygulama ve Beyanname Düzenleme İşlemleri)
  • Grup İşletmelerde İhraç Kayıtlı Alış ve Satışlarda Transfer Fiyatlaması,

  • D.İ.R. Kapsamında Alışlar ve Satışlar Nedir??
  • Kimler D.İ.R Kapsamında Alış ve Satış Yapabilir ve Yapamaz,
  • D.İ.R Kapsamında Alış ve Satışlarda Tecil Terkin,
  • D.İ.R Kapsamında Satışların Geçerlilik Süresi,
  • D.İ.R. Kapsamında Alış ve Satışlarda KDV İşlemleri ve Muhasebesi,
  (Örnek Uygulama ve Beyanname Düzenleme İşlemleri)
  • KDV İadesi Alma / Mahsup İşlemleri ve Muhasebesi,

  • Vade ve Kur Farklarını Hesaplama ve Hasılattan Ayırma,
  • İç Yüzde Yöntemi ve Klasik Yöntem,
  • Yurt İçi Vade Farkı, Kur Farkı ve Muhasebe Kayıtları,
  • Yurt Dışı Vade Farkı, Kur Farkı ve Muhasebe Kayıtları,
  • İhraç Kayıtlı Satışlarda Vade/Kur Farkı ve Muhasebesi,

  EĞİTMEN HAKKINDA:

  Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY

  Lisans Eğitimini; Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde (B.İ.T.İ.A) tamamladı.
  Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman A.B.D ‘da “Holding İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları ve Raporlama” Konulu Tezi İle Yüksek Lisansını bitirdi.
  Halen Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanıdır.

  YAYINLARI :

  * “Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi” ……….. Ekin Kitapevi. 2020 (13. Baskı)
  * “Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi”………………. Ekin Kitapevi. 2020 (13. Baskı)
  * “e-Ticaret e-İhracat e-İthalat İşlemlerinde Muhasebe Uygulamaları” Ekin Kitapevi. 2020
  “Dış Ticaret İşlemleri”……………………………. Ekin Kitapevi. 2005
  * ‘UFRS Uyumlu Sektörlerde GENEL MUHASEBE Uygulamaları” Ekin Kitapevi. 2019
  * “Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları I-II”.. Ekin Kitapevi. 2007 (3.Baskı).
  Prof. Dr. İbrahim LAZOL ile birlikte.
  * “Bilgisayarlı Muhasebe ve Bilgisayarda Dış Ticaret Muhasebesi” (Mikro V.15, e-RP) Ekin Kitapevi. 2016 (3. Baskı).
  * “Hizmet İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları” Ekin Kitapevi. 2018
  * “Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği” 10. Ünite; “Site Yönetiminin Muhasebesi” Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. 2016 -2018 İkinci Baskı
  * “Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği” 11. Ünite; “Site Yönetiminde Vergilendirme” Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. 2016 -2018 İkinci Baskı
  * “Bilgisayarlı Muhasebe” (ETA-V8SQL – LOGO-Enterprıse) Ekin Kitapevi. 2011
  * “e-Ticaret e-İhracat e-İthalat İşlemlerinde Muhasebe Uygulamaları” Ordu S.M.M.M.O.Yayın. 2020
  *“İhracat ve İthalatta Muhasebe Uygulamaları” Ordu S.M.M.M.O.Yayın No:2011-1, Eylül 2011
  * “Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi”………… Ankara S.M.M.M.O.Yayın No:41 Mayıs 2005
  * “Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi” ………. Bursa S.M.M.M.O. Yayın No: 2 Ocak 2005
  * “Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi”………… Antalya S.M.M.M.O.Yayın No:1 Ocak 2006
  * “Dış Ticaret Muhasebesi ve Uygulamaları”.. DOSAB Yayın No:2 Kasım 2000

  MAKALELERİ;
  * “Site Yönetiminde Vergilendirme ve Muhasebe İşlemleri” Ordu SMMMO, 2016 (Makale)
  * ‘Orduya Serbest Bölge Yakışır” Ordu SMMMO – 2015 (Makale)
  * ‘Dikkat Takıldaki Malları Almaya Geliyorlar-Bavul Ticareti” Ordu SMMMO, 2015 (Makale)
  * ‘Yurt Dışı Satış İadelerinin Muhasebe ve Vergi Uygulamalarındaki Yeri” Mizantürk 2014 (Makale)
  * ‘İhraç Kayıtlı Mal Alış Muhasebesi ve İhracatçının KDV İade Sınırı” Mizantürk. 2013 (Makale)
  * ‘İthalat İşlemlerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” Mizantürk. 2013 (Makale)
  * ‘Konsinye Yurtiçi ve Yurtdışı Satışlar” Bursa SMMMO – 2013 (Makale)
  * ‘İhraç Kayıtlı Satışlar ve Alışlarda KDV Süreci” Ordu SMMMO – 2012 (Makale)
  * ‘Finansal Kiralamada KDV Oranları” BSMMMO – Bilanço – 2012 (Makale)
  * ‘Leasingde (Finansal Kiralamada) Yeni KDV Oranları”, alomaliye.com-2012(Makale)
  * ‘Serbest Bölgelerde Ba-Bs Uygulamaları” MuhasebeTR. 2010 (Makale)
  * ‘KDV İadesinde Risk Analizi” BSMMMO – Bilanço – 2010 (Makale)
  * ‘Serbest Bölgelerde Ba-Bs” BSMMMO – 2010 (Makale)
  * ‘İhraç Kayıtlı Satışlarda Mücbir Sebep Halleri ve Ek Süre İle İlgili Düzenlemeler” MuhasebeTR. 2009 (Makale)
  * ‘KDV İadesinde Meslek Mensupları İçin Genel ve Özel Esasların Önemi” MuhasebeTR. 2009 (Makale)
  * ‘İhraç Kayıtlı Mal Alanlara Liste Düzenleme Zorunlu Hale Gelmiştir” MuhasebeTR. 2009 (Makale)
  * ‘KDV İadesinde Genel ve Özel Esaslar” Ordu SMMMO – 2009 (Makale)
  * ‘Yabancı Para İşlemleri ve Muhasebesi” BSMMMO – Bilanço – 2006 (Makale)

  KURUMSAL ETKİNLİKLER ve GÖREVLERİ ;
  * T.C Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı.
  * T.C. Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Etüt Merkezi Eğitim Elemanı,
  *ABİGEM; Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri Eğitim Elemanı,
  * TÜRMOB, (Türkiye Serbest M. Mali Müşavirler ve Yeminli M.M. Odaları Birliği) Eğitim Elemanı,
  * B.T.S.O (Bursa Ticaret Sanayi Odası) Eğitim Elemanı,
  * K.T.S.O (Konya Ticaret Sanayi Odası) Eğitim Elemanı,
  * K.T.S.O (Kayseri Ticaret Sanayi Odası) Eğitim Elemanı,
  * B.S.M.M.M.O (Bursa Serbest M. Mali Müşavirler Odası) Eğitim Elemanı,
  * E.S.M.M.M.O (Eskişehir Serbest M. Mali Müşavirler Odası) Eğitim Elemanı,
  * A.S.M.M.M.O (Ankara Serbest M. Mali Müşavirler Odası) Eğitim Elemanı,
  * S.S.M.M.M.O (Sakarya Serbest M. Mali Müşavirler Odası) Eğitim Elemanı,
  * O.S.M.M.M.O (Ordu Serbest M. Mali Müşavirler Odası) Eğitim Elemanı,
  * A.S.M.M.M.O (Antalya Serbest M. Mali Müşavirler Odası) Eğitim Elemanı,
  * M.S.M.M.M.O (Manavgat Serbest M. Mali Müşavirler Odası) Eğitim Elemanı,
  * R.S.M.M.M.O (Rize Serbest M. Mali Müşavirler Odası) Eğitim Elemanı,
  * A.S.M.M.M.O (Artvin Serbest M. Mali Müşavirler Odası) Eğitim Elemanı,
  * S.S.M.M.M.O (Samsun Serbest M. Mali Müşavirler Odası) Eğitim Elemanı,
  * T.S.M.M.M.O (Trabzon Serbest M. Mali Müşavirler Odası) Eğitim Elemanı,
  * G.S.M.M.M.O (Giresun Serbest M. Mali Müşavirler Odası) Eğitim Elemanı,
  * B.S.M.M.M.O (Bolu Serbest M. Mali Müşavirler Odası) Eğitim Elemanı,
  * U.İ.B (Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği) Eğitim Elemanı,
  * İ.T.K.İ.B (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)
  *D.A.İ.B (Doğu Anadolu Birlikleri Genel Sekreterliği) Eğitim Elemanı,
  * KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Veri Tabanı Eğitmeni.
  *TÖSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) Eğitim Elemanıdır.